Monday, November 20, 2006

Influenţa medie audio-video şi presa scrisă asupra adolescentului

In our day teenagers are influenced by mass-media; TV is the best friend of the people ,in that the fact why traditional institutions(library ,school ,theatre ,museum ,etc.) doesn't attract them.Most of the students are watching TV in their free time and take for example facke stars of our country.TV ,in teenagers eyes ,is a way of divertisment ,but they forget that beside this they must acorde more time for education/learning.


Moralitatea adolescentului este influenţată de condiţia socială şi de concepţia tinerilor asupra lumii materiale.Se poate constata că în rândul a tot mai mulţi tineri moralitatea este foarte scăzută.La această situaţie s-a ajuns datorită mass-madiei,filmelor,urmărind emisiunile pentru tineret şi citind revistele dedicate lor.Televizorul este unul din mijloacele de distracţie ales de tineri,însă ei uită că pe lângă divertisment trebuie să mai acorde timp şi pentru educaţie.Din păcate,în televiziunea noastră apar mai des vedetele care nu sunt atât de importante din punct de vedere intelectual.Televizorul rămâne cel mai bun prieten al copiilor şi al adolescenţilor tocmai pentru că acţiunile instituţiilor tradiţionale:biblioteca,şcoala, teatrul, muzeul, ş.a.,nu stârnesc curiozitatea.
Mai mult de jumătete din elevi îşi petrec timpul în faţa televizorului luând ca exemple diferite
vedete cu nivel intelectual scăzut care îi influenţează negativ.Ei sunt prinşi de această lume actuală în care valoarea intelectuală este mult subapreciată faţă de cea materială,care ocupă primul loc în viaţa cotidiană.Pe de altă parte anumite studii de specialitete dezvăluie faptul că programele TV din România conţin ,comparativ,o cantitate mult mai mare de violenţă faţă de cele occidentale.Asta ne explică cum nu trece aproape o zi în care să nu auzim o ştire legată de agresivitatea din instituţiile de invatamant.

Oamenii işi spală creierul cu televizorul

Monday, October 23, 2006

Criza lecturii în rândul adolescentilor

The book is the most pretious treasure for a human.That was could this object which today it doesn't have the same attraction for teenagers.The industry of ITs developed and young peoples are preocupate by computers who kill them free time.
Although they prefere watching TV at all kinds of TV shows ,surf on net or read magasines .But I think that an electronic book
would attract them ,because they enjoy to be informated using the computers .

I recomand young people a grate book that captivate me: "Widering hights" by Emily Bronte.


"Cartea este cea mai de preţ comoară a omului"
Astfel era cândva definit acest obiect căruia, astăzi, nu i se mai acordă aceeaşi atenţie ca în anii precedenţi.Dezvoltarea a determinat pe majoritatea adolescenţilor să renunţe la lectură,inlocuind-o pe aceasta cu alte activităţi ce le captează mult mai mult atenţia şi care îi fascinează mult mai mult..Preferă să urmărească emisiunile TV ,care nu-i ajută atât de mult pe cât speră ei ,sau preferă să răsfoiască reviste care îi dezavantajează din punct de vedere intelectual.Consider că o
carte în format electronic le-ar atrage mai mult atenţia acestor adolescenţi pierduţi în lumea tehnologiei avansate.
Sunt numeroase persoane care nu au citit nici măcar o carte pe an. Însă lecturarea unei cărţi este,uneori,obligatorie,datorită acelei bibliografii obligatorii, prezentată la limba si literatura română.Dar nimic nu poate înlocui lectura de altă dată,când fiecare citea din plăcere,din dorinţa de a învăţa ceva nou din acea lume a cărţii,din dorinţa de a evada din spaţiul exact al realităţii ,călătorind prin lumea ficţiunii. Consider că tinerii din ziua de azi ar trebui să încerce să-şi schimbe părerea şi să acţioneze pozitiv asupra acestui fenomen.Să renunţe la obiceiurile actuale şi să conştientizeze că o nouă lectură e ca un nou început de viaţă.
Cred că adolescenţii ar prefera să citească in special romane cu subiecte ce au ca teme viaţa tinerilor.O mare parte dintre ei o preferă pe Sandra Brown în schimbul operelor scrise de Eliade,Sadoveanu,Eminescu sau mulţi alţi scriitori sau poeţi mult mai consacraţi în literatura română dar nu numai, ci şi scriitori universali.Cred că ar trebui să încerce să caute şi evident să găsească şi alte opere care ar putea să le capteze atenţia.

Celor pasionaţi de literatură le-aş recomanda să citească un roman pe care,la rândul meu,l-am citit la recomandarea domnei profesoare de engleză şi anume:"
LA RĂSCRUCE DE VÂNTURI" de EMILY BRONTE,o reconstituire a unei pasionante poveşti eşuate din cauza unor prejudecăţi de netrecut.În cercul strâmt al unei familii,fratele intervine brutal in destinul surorii sale.Blestemul sentimentelor împiedicate să se desfăşoare în firescul lor se întinde pe mai multe generaţii într-un roman cu o atmosferă de o densitate uluitoare.
Această carte este una dintre cele preferate de mine,însă vreau cu desăvârşire să vă recomand şi cartea unui scriitor român,Mihail Drumeş, "Elevul Dima dintr-a şaptea",o carte ce mi-a captat atenţia cu mulţi ani in urmă dar pe care aş reciti-o cu mare plăcere în fiecare zi.Deasemenea,sunt numeroase alte cărţi pe care le puteţi alege să le răsfoiţi.Nu ascultaţi de părerile celorlalţi când e vorba despre plăcerile voastre şi învingeţi această stare de indiferenţă asupra cărţilor.


Relaţia carte-film

Opiniez că o carte trebiue c
itită înainte de a viziona filmul.Regizorul poate modifica anumite scene din acea carte/operă,poate modifica numele personajelor sau poate interveni cu noi replici creînd o stare de confuzie asupra cititorului,aşa cum se întamplă şi în:"Ultima noapte de dragoste , întâia noapte de război..." de Camil Petrescu.