Monday, November 20, 2006

Influenţa medie audio-video şi presa scrisă asupra adolescentului

In our day teenagers are influenced by mass-media; TV is the best friend of the people ,in that the fact why traditional institutions(library ,school ,theatre ,museum ,etc.) doesn't attract them.Most of the students are watching TV in their free time and take for example facke stars of our country.TV ,in teenagers eyes ,is a way of divertisment ,but they forget that beside this they must acorde more time for education/learning.


Moralitatea adolescentului este influenţată de condiţia socială şi de concepţia tinerilor asupra lumii materiale.Se poate constata că în rândul a tot mai mulţi tineri moralitatea este foarte scăzută.La această situaţie s-a ajuns datorită mass-madiei,filmelor,urmărind emisiunile pentru tineret şi citind revistele dedicate lor.Televizorul este unul din mijloacele de distracţie ales de tineri,însă ei uită că pe lângă divertisment trebuie să mai acorde timp şi pentru educaţie.Din păcate,în televiziunea noastră apar mai des vedetele care nu sunt atât de importante din punct de vedere intelectual.Televizorul rămâne cel mai bun prieten al copiilor şi al adolescenţilor tocmai pentru că acţiunile instituţiilor tradiţionale:biblioteca,şcoala, teatrul, muzeul, ş.a.,nu stârnesc curiozitatea.
Mai mult de jumătete din elevi îşi petrec timpul în faţa televizorului luând ca exemple diferite
vedete cu nivel intelectual scăzut care îi influenţează negativ.Ei sunt prinşi de această lume actuală în care valoarea intelectuală este mult subapreciată faţă de cea materială,care ocupă primul loc în viaţa cotidiană.Pe de altă parte anumite studii de specialitete dezvăluie faptul că programele TV din România conţin ,comparativ,o cantitate mult mai mare de violenţă faţă de cele occidentale.Asta ne explică cum nu trece aproape o zi în care să nu auzim o ştire legată de agresivitatea din instituţiile de invatamant.

Oamenii işi spală creierul cu televizorul