Monday, January 15, 2007

Corectitudine şi greşealăRomanian language is used incorectly by majority of people in this country.In mass-media,gramatical errors are numerous, although, now it is used a new dictionair:DOOM2 ,where the grammer of romanian language it is partial changed.In my opinion the peoples who works in mass-media must respecte the romanian language normes because involve protection of young people by false models influence,promoted at tv.


Starea limbii române din perioada actuală ,în sens restrâns ,este considerată ,de mulţi contemporani, alarmantă.Deşi gramatica limbii române a fost parţial modificată,astăzi existând un DOOM 2,încă mai mai sunt prezente greşeli frecvent întâlnite în media scrisă şi audio-video.Emisiunile difuzate în direct,din nefericire,ne demonstrează incapacitatea oamenilor de a vorbi corect.Limba romană este intr-o măsură îngrijorătoare,incorect şi neglijent vorbită la radio şi la televiziune;frecvenţa şi varietatea greşelilor de limbă comise din media electronice demonstrează că standardele concursurilor de angajare ignoră criteriile de selecţie ,bazate pe exigenţe intelectuale şi profesionale.Din punct de vedere statistic,cele mai multe erori ţin de pronunţare,ceea ce denotă insuficienta cunoaştere a normelor ortoepice în vigoare.Îngrijorează,de asemenea,greşelile de gramatică şi cele de vocabular,în număr nepermis de mare.Având în vedere impactul deosebit al televiziunii şi al radioului asupra evoluţiei mentalităţilor şi asupra nivelului de educaţie a tinerilor, consider că ar trebui să se introducă un test de limbă romană la concursurile de angajare şi ar trebui ca cei care au neclarităţi să consulte dicţionare ale limbii romane,cu precădere Îndreptarul ortoepic,ortografic şi de punctuaţie.In opinia mea, cei din presa scrisă sau audio-vizual sunt obligaţi să respecte normele limbii romane(să folosească limba romană corect şi expresiv)pentru că implică protejarea tinerilor de influenţa unor false modele promovate,mai ales,de pe micul ecran.
Totuşi există o emisiune pe unul din programele noastre -GREŞELILE NOASTRE-(difuzare:40 minute,sâmbătă,ora 11:15),o emisiune care arată şi corecteză greşelile de gramatică sau de logică de la Realitatea TV.
Consider că o mare parte dintre tineri,dar nu numai,ar trebui să înveţe
cum să vorbească şi să scrie corect.