Wednesday, May 23, 2007

Rolul Perturbator / (In)formativ al NTCI

Internetul este considerat de unii ca fiind o "boală" totuşi consider că sunt multe persoane care lucreză în domeniu şi le este mai mult decât necesar internetul , care de această dată nu este o "boală" ci le este doar util.În urma statisticilor prezentate de specialişti referitor la punctele de maximă importanţă internaţională din istoria recentă, mediul online se bucură de atenţie şi încredere mai mare decât canalele clasice de transmitere a informaţiei (presa scrisă, radio, TV).
În ultimii ani, me
diile electronice de învăţare pe care se bazează noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării, capătă o importanţă crescândă în mod special ca instrument de formare profesională iniţială şi continuă a adolescentilor. Se constată că exista numai un număr restrâns de profesori care utilizează eficient şi frecvent noile tehnologii ale informaţiei si comunicaţiei aparţinând genului electronic.
Noile Tehnologii de Informare şi Comunicare (NTIC), în care Internetul devine un punct
de referinţă, sunt prezente în toate domeniile de activitate ale omului contemporan: petrecerea timpului liber, cercetarea ştiinţifică, etc. Se deschid perspective noi în materie de educaţie şi formare, oferind un facil acces la informaţie, la documentare, la cunoaştere (învăţământul la distanţă, auto-formarea, biblioteci şi universităţi virtuale).
Pentru tinerii creatori, mai deschişi la nou, Internetul a devenit un mediu propice pentru creaţie şi încă unul şi mai bun pentru găzduirea producţiilor literare. Din anumite puncte de vedere, un mediu chiar mai bun decât cel tradiţional, imprimarea pe hârtie.
Ce putem spune cu siguranţă este că odată integrat în vieţile noastre Internetul nu va mai dispărea. Dimpotrivă, locul deţinut de el în viaţa societăţii noastre va creşte, şi aceasta deoarece el promite să înlocuiască o bună gamă de activităţi umane.
http://www.xatech.com/update_flash.shtml" />
Get your own Poll!

No comments: